Installaties

Stalinrichting

Boetech ontwerpt de meest innovatieve stalsytemen die afgestemd zijn op de behoeftes van de koe en melkveehouder. Door gebruik te maken van diervriendelijke oplossingen, wordt het welzijn van de koeien bevorderd en draagt dit bij aan een optimale productie van melk met een hoge kwaliteit.

Duurzame stalinrichtingoplossingen

Door alle stalprocessen, zoals melken en voeren aan elkaar te koppelen en uw stal in te richten met speciaal daarvoor ontworpen producten, onstaat er een duurzame oplossing die zorgt dat u als melkveehouder efficiënter en met minder arbeidsinspanning kunt werken.

De stalinrichtingsystemen van Boetech kunnen als onderdeel van het Lely melktraject worden geïnstalleerd. Hekwerken die er bijvoorbeeld voor zorgen dat er eenvoudig een wachtruimte gecreëerd kan worden of dat lage rang koeien en gezonde koeien vrij toegang hebben tot de robot zonder dat ze moeten concurreren met dominante koeien in de stal. Boetech heeft een breed assortiment aan stalinrichtingoplossingen, die milieu bewust en diervriendelijk zijn voor elk formaat kudde.

Installaties op maat

Als partner van Lely installeert Boetech stalinrichtingsystemen en kunnen wij uit eigen productie diverse hekwerken en buffersystemen leveren, die op het systeem aansluiten. Aangezien elke situatie en behoefte bij u als melkveehouder anders is, wordt op basis hiervan een op maat oplossing aangeboden.

De adviseurs van uw Lely Center geven u graag advies over het inrichten van bestaande ruimtes op uw melkveehouderij met onze duurzame stalinrichtingsystemen.